Injil Chaoui

Mraḥba iss-wen Icawiyen

Aysma ayiṯma Icawiyen, sellam fellawen. Ssit-aya ḏis hiqṣeysin amuggent ḏi lflam nniɣ ḏi heɣawsiwin n useɣḏi nniɣ ḏugga ttwakṯben s ṯcawiṯ. Ḏi hiqṣeysin-aya anef mukca aggella bunadem sima hettwag hameddurṯ alda hetfena. Kul haqṣest hetƹaweḏaneɣ f temeddurṯ n anbi (amersul n Ṛebbi) u si hiqṣeysin-aya aneǧem anef lijabeṯ ƹrrment (fel as’ila) f useqsi f tmeddurṯ, f Ṛebbi, f lhaqiqeṯ, f uḏan n Ṛebbi, f smaḥ, f uctay, u f labas n tɣawsiwin ag gellan aɣen-ƹewenent bac anƹac ḏi lehna ḏ lferḥaṯ ḏi hameddurṯ-aneɣ waḏ yili ɣerneɣ asyiram (lamal ḏi lḥayat al abadiya) ḏi hemeddurṯ ag yellan uhetuqac. Neṯmenna bac atsƹaddam lwaqeṯ ṯehla ḏug gezray, ḏug seɣḏi nniɣ ḏug qqray n tɣawsiwin-aya yeḥlant. Ma ṯexsam ak-ṯbimaneɣ-d ɣer ladras agellan a tafimit ɣer wada bac aɣen-tucem array-nwen nniɣ ma ṯxsem akumd-neṣref heɣawsa siheɣawsiwin s tcawiṯ s blac. Sellam fellawen a yiṯma-kum aḏyisma-kum ag yellan tectinawen.